• سید میعاد صالحی   salehi_sm@

    1400/03/30 ساعت 08:50

    افتخارآفرینی مردم پای صندوق‌های رأی، پایانی بر ناکارآمدی‌های دولت فرسوده و خسته است.
    امیدواریم با تلاش‌های حاج آقای #رئیسی در استقرار دولت جوان، کارآمد و انقلابی هر چه زودتر آثار بهبود در معیشت مردم و اداره کشور پدیدار شود.
    و إن من شیعته #لإبراهیم
    إذ جاء ربه بقلب سلیم.