• انجمن سواد رسانه‌ای ایران   amedialiteracy@

    1400/03/30 ساعت 16:49

    طراحی داستان‌های جذاب به اندازه کافی سخت به نظر می‌رسد، با این حساب شاید اضافه کردن داده‌های دقیق به این فرآیند امر غیرممکنی به نظر برسد. نکته مهم در این میان استفاده از داده‌های مهم و کاربردی برای ساده سازی فرآیند طراحی داستان است.