• راضیه علیپور   AlipourRazieh@

    1400/03/29 ساعت 01:31

    تا آخرین دقایق تلاش کردم و نتیجه، همراهی ۲۰ نفر از تحریمی‌ها بود
    نتیجه هرچه باشه، مهم اینه که فردا پیش خودم و آینده ایران شرمنده نیستم
    #انتخابات۱۴۰۰