• ریحانه یاسینی   RsYasini@

    1400/03/29 ساعت 20:41

    زن‌ها و مردهای از هم جدا شده‌، روی صندلی نشسته‌ وگل و پوستر دست گرفته‌‌اند،مداح می‌خواندوشعار می‌دهند:«به کوری بی‌بی‌سی،رای ما شد رئیسی،یا امام رضا، رئیسی». آن‌ها برای آن‌ها جشن پیروزی می‌گیرند و کاری هم به منطق اعداد ندارند. در چشم‌شان هم همه‌ی ما ۴۱ میلیون نفر دیگر باخته‌ایم