• روح الله جمعه ای   roohallahj@

  1400/03/29 ساعت 17:22

  آمار نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلام ایران:
  واجدین شرایط ۵۹۳۱۰۳۰۷ نفر
  آرای ماخوذه ۲۸۹۳۳۰۰۴ رای
  مشارکت ۴۸/۸ درصد
  آقای رییسی ۱۷۹۲۶۳۴۵ رای
  آقای رضایی ۳۴۱۲۷۱۲ رای
  آقای همتی ۲۴۲۷۲۰۱ رای
  آقای قاضی زاده هاشمی ۹۹۹۷۱۸ رای
  آرای باطله ۳۷۲۶۸۷۰ رای
  #انتخابات۱۴۰۰