• ما در صدد عضو گیری اولیه و ثبت #انجمن_ایرانی_فناوری_حقوقی هستیم تا تقویت کننده گفتمان حقوق فناورى اطلاعات و زمینه ساز توسعه راه حل هاى فنى-حقوقى (#لگال_تک) باشیم. اگر دغدغه فعالیت بین رشته اى دارید و دوست دارید عضو باشید پیام دهید تا در گروه همفکرى ادتون کنم.