• هادی طحان نظیف   tahan_nazif@

    1400/03/29 ساعت 01:30

    گزارش‌های میدانی همچنان حکایت از حضور مردم پای صندوق‌های رأی دارد و #شورای_نگهبان در کنار مردم.
    مشارکت عمومی و حق تعیین سرنوشت، سرمایه جمهوری اسلامی است.
    تا زمانی که مراجعه‌کننده حضور داشته باشد، باید رای او اخذ گردد.