• حسین فروتن   hforootan@

    1400/03/29 ساعت 13:53

    نقش روابط عمومی و سخنگوی فلان
    در پاسخ‌گویی و اعتمادسازی وسط بحران
    بی‌نظیر، عالی، صد از صد