• حسین فروتن   hforootan@

  1400/03/28 ساعت 14:21

  کسانی که به همتی رأی بدهند زیاد دیدم
  ولی تا حالا «طرفدار» همتی از نزدیک ندیدم
  یه وقت بین بد و بدتر انتخاب می‌کنی
  یه وقت هم مثل الان برای رأی نیاوردن یک نفر
  به رضایی هم حتی حاضری رأی بدی