• ریحانه یاسینی   RsYasini@

    1400/03/28 ساعت 14:02

    نه امید چندانی به پیروزی دارم و نه امیدی به تغییر واصلاح اساسی کشور درسالهای باقیمانده جوانی، اما #رای_دادم چون خواهرم یک سال دیگه دانشجو میشه و دلم نمیخواد افسوس بخورم کاری ازم برمیومد که سالهای دانشجویی دخترک در روزگار سیاه افسرده‌تر نگذره و دریغ کردم/۲