• سید میعاد صالحی   salehi_sm@

    1400/03/28 ساعت 12:22

    تصویر کابینه ساختگی آقای #همتی در حال انتشار است.
    ضمن تکذیب نام خود در آن کابینه، عرض میکنم تلاشهای بنده در مسئولیت کمیته اقتصاد و تولید ستاد آیت‌الله #رئیسی، برای انتخاب اصلح و #نه_گفتن به رئیس جمهور فعلی و ادامه‌دهندگان راه وی است!