• صدرا محقق عزیز، یکی از بهترین روزنامه‌نگاران دغدغه‌مند ایران از #روزنامه_شرق استعفا داده.
    اصول و ارزش‌های افراد در مقابل زبونی برخی دیگر، در این بزنگاه‌ها مشخص میشه‌.
    کار بزرگی کرده و بهترین‌ها را برایش آرزو دارم
    #بزنیم_زیر_میز
    @SadraMohaqeq