• حسین فروتن   hforootan@

  1400/03/27 ساعت 21:01

  یه سردار قدیمی سپاه تو پرواز کنارم بود
  البته با یه صندلی خالی پروتکلی
  خیلی روشن و رسا گفت:
  عدم مشارکت به خاطر کروناست.
  خلاصه که رأی‌ندادن شما قبلا هضم شده