• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1400/03/27 ساعت 17:40

    در منطق اصلاح‌جویی، تا زمانی که کمترین امکان و احتمالی برای کسب حداقلی از خیر عمومی از طریق صندوق رای وجود دارد، باید آن را دریافت. لذا بی هیچ تریدی و بدون واهمه از طعنه انقلابیون شرمنده و امکان باخت احتمالی، برای ایران و آینده فرزندانش، به #همتی رای می‌دهم.