• ساسان کریمی   SasanTwit@

    1400/03/27 ساعت 14:42

    با رفتن ترامپ، بولتون، پمپئو و نتانیاهو، با آمدن بایدن و حل مساله بارعربستان،

    به لطف حرفه‌ای بودن راننده از سنگلاخ نجات پیدا کرده و در ابتدای بزرگراه ۶باندی هستیم.
    ترجیح این است که این خودرو را به دست کسی که هرگز رانندگی نکرده نسپاریم؛ چه بسا مجددا بپیچد و در جاده خاکی بیندازد.