• حسن روزی‌ طلب   roozitalab1362@

    1400/03/27 ساعت 00:11

    در این انتخابات دکتر کدخدایی خیلی ناسزا شنید
    ایشان فردی خدوم ، باسواد، مشورت پذیر، مهربان، انقلابی است.
    دکتر کدخدایی مرد واقعی مصلحت نطام است و مصلحت نظام و انقلاب را بر همه چیز از جمله نظرات شخصی اش ارجح می‌داند.
    قدر او بعدها شناخته خواهد شد