• ابراهیم شکوری   ShakouriEbrahim@

    1400/03/27 ساعت 21:18

    استقبال گسترده و بی نظیر هوادارن عزیز از طرح بلیط مجازی ، باعث اخلال در سایت بلیط فروشی گردیده که در حال رفع میباشد . این طرح کاملا هواداری بوده و تا شروع بازی امکان حمایت وجود دارد. به امید روزی که با حضور تک تک شما هواداران در استادیوم ۱۰۰ هزار نفری ، حماسه دیگری را خلق کنیم.