• راضیه علیپور   AlipourRazieh@

    1400/03/27 ساعت 13:56

    فکر می‌کنید اگر رای ندید یعنی کنشگری معنادار و اعتراضی انجام دادید؟ پس این رو ببینید …
    و مطمئن باشید اینقدر دلیل و توجیه برای کاهش مشارکت وجود داره که معنای اعتراضی رو محو کنه :)
    #رای_میدهم