• سید میعاد صالحی   salehi_sm@

    1400/03/26 ساعت 15:11

    حاج آقای #رئیسی اهل ایستادن سمت منافع مردم هستند. انشاءالله باحضور ایشان در رأس قوه مجریه و با توجه به کارنامه عملکرد ایشان‌، هم در حوزه صنعت و سازمانهای توسعه‌ای، هم در زمینه بنگاههای بزرگ و فسادهای مرتبط و هم در زمینه توجه به شرکتهای دانش‌بنیان و نخبگان شاهد تحولاتی عمیق باشیم.