• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1400/03/26 ساعت 19:29

    رهبرانقلاب: بعضی از کشورها هستند که هنوز قبیله‌ای اداره می‌شوند

    بویی از انتخابات به این کشورها نرسیده است

    مردم این کشورها فرق صندوق رای و صندوق میوه را نمیدانند

    اینها تلویزیون ۲۴ ساعته راه می‌اندازند که بگویند #انتخابات ایران دموکراتیک نیست