• ساسان کریمی   SasanTwit@

    1400/03/26 ساعت 22:12

    جمله جالب از جلایی پور: باید به جلو نگاه کرد؛ نظر سنجی خا مثل آیینه بغل هستند.