• سید میعاد صالحی   salehi_sm@

    1400/03/26 ساعت 19:49

    با توجه به سوابق آیت الله #رئیسی در مبارزه بدون تعارف با مفسدین دانه درشت، امیدواریم که انشاءالله حرکت به سمت ایرانی قوی، مردمی و پیشرفته با حضور ایشان و کمک جوانان متعهد و متخصص و دارای عزم برای جراحی‌های بزرگ اقتصادی اتفاق بیافتد.