• حسن روزی‌ طلب   roozitalab1362@

    1400/03/26 ساعت 15:18

    دکتر سعید جلیلی «مستقل» از احزاب و شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی وارد انتخابات شد؛ نه به درخواست بزرگان و گروه‌ها. تا آخر مستقل خواهد ماند.