• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1400/03/26 ساعت 17:45

    ملاک اصلی برای «رأی دادن» این است که موازنه‌ی موجود را به‌نفع جبهه‌ی انقلاب تغییر دهد.
    «اصلح» کسی است که درمجموع، بهتر می‌تواند موازنه موجود را به‌نفع اسلام و جبهه انقلاب تغییر دهد.