• حسن روزی‌ طلب   roozitalab1362@

    1400/03/25 ساعت 20:19

    این هم نتیجه تلاش‌های صادقانه و مخلصانه رفقای عزیزی که اصرار دارند نامشان برده نشود
    با تشکر ویژه از برادرم آقای محمد علی مهری که در این ۸ سال همپای دکتر #جلیلی روایتگر صادق #رئیس_همه_جمهور بود