• کاخ موزه نیاوران   niavaran_mu@

    1400/03/24 ساعت 20:04

    میرزا مهدی‌خان مصورالملک در این نقاشی، وضعیت «قصر دوشان‌تپه» را در سال ۱۲۸۵ خورشیدی به تصویر کشیده‌است. این قصر که شکارگاه ناصرالدین‌شاه بود به دستور او، توسط میرزا مهدی‌خان شقاقی معروف به ممتحن‌الدوله در قریه‌ای به همین نام در شرق تهران ساخته‌شد. این اثر سال ۱۳۹۵ ثبت ملی شد.