• ابراهیم شکوری   ShakouriEbrahim@

    1400/03/24 ساعت 02:09

    قبل از شروع مجدد لیگ،منتظر صدور رای حمله به اتوبوس باشگاه پرسپولیس هستیم. همه جای دنیا ، جان انسانها با اهمیت است.