• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1400/03/24 ساعت 12:06

    بعضی می‌خواستند انقلاب اسلامی را استحاله کنند، اما نتوانستند و انقلاب اجازه نداد دولت‌ها فرمان آن را به دست بگیرند.
    ۹/۱۱