• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1400/03/24 ساعت 12:06

    معتقدم خدای متعال ایشان را برای این مأموریت ساخته است. دوران جوانی‌شان را ببینید که چه امتحان‌هایی را از سر گذراندند. مطالعات ایشان در اسلام‌شناسی یک نگاه اجتماعی است و ایشان به دنبال تحقق دین در جامعه هستند.
    خداوند متعال ایشان را به لحاظ اندیشه‌ای و کارآمدی کامل کرده است.
    ۱۱/۱۱