• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/03/24 ساعت 06:42

    وقتی«هزینه‌وفایده» کردن ملاک بشود و‌ نه قانون آن هم برای شورای نگهبان قانون اساسی، اساس حکومت بر باد است. مردم به چه دلیل باید به چنین حکومتی اعتماد کنند. همین«هزینه‌وفایده» مبنای رفتار حاکمیت در انتخابات ۸۸ بود که فاجعه آفرید. الآن «هزینه‌وفایده» چه چبزی را به شما دیکته می‌کند؟