• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1400/03/24 ساعت 12:06

    بنابراین، جوشش انقلاب اسلامی ارتباطی به رئیس‌جمهورها ندارد، بلکه یک حرکت عظیم الهی است که از رئیس‌جمهورها و دولت‌ها عبور می‌کند. آقا هم چندان سر به سر دولت‌ها نمی‌گذارند، چون انقلاب اسلامی ترمز آنها را کشیده است.
    ۸/۱۱