• آیا بازیگران حوزه فناوری به الکامپ می‌روند؟

    پاسخ بسیاری از بازیگران به دیجیاتو منفی است. به نظر می‌رسد مشخص نبودن وضعیت حضور مخاطبین نمایشگاه #الکامپ باعث شده عده زیادی از بازیگران تصمیم خود را بگیرند. جزییات بیشتر را در جدول زیر مطالعه کنید: https://dgto.ir/۲۶wm