• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1400/03/24 ساعت 12:06

    به‌همین دلیل هم با دولت‌ها مدارا می‌کنند، زیرا می‌دانند در کنار کارهای روزمره‌ دولت‌ها،کار بزرگ‌تری به عهده انقلاب اسلامی است و این انقلاب با ظرفیتی که دارد از این دولت‌ها عبور می‌کند. متاسفانه دولت‌ها تا کنون هم‌تراز انقلاب نبوده و آسیب‌هایی را به آن وارد آورده‌اند.
    ۷/۱۱