• ریحانه یاسینی   RsYasini@

    1400/03/23 ساعت 18:50

    تهدید تلفنی #بانک_ملت در حالی بود که دیروز هم کل ۶۵۰ هزار تومان ته حسابم،برداشته.اگر موجودی حساب،تمام پول یه خانواده باشه چی میشه؟گشنه بمونه؟نظام بانکی برای ۲۵۰هزار تومان آبروریزی میکنه،اما آقایون با بازی با ۱۱بدهکار ۹۰ هزارمیلیاردتومانی #رای میخوان،زور فقط برای ما مردم معمولیاس!