• ریحانه یاسینی   RsYasini@

    1400/03/23 ساعت 05:30

    من با کسی اتفاقی به‌هم چپ نگاه کرده باشیم هم حاضر نیستم تو یه عکس بایستم. اینا چطوری می‌تونن؟