• حسن روزی‌ طلب   roozitalab1362@

    1400/03/23 ساعت 10:50

    لاریجانی در انتخابات نیست ولی منطق «تصویب ۲۰ دقیقه‌ای اجرام برجام» حضور دارد
    زاکانی با این که می‌داند چه رخ داده ، ساکت است
    کاش علی اصغر زارعی بود و فریاد می‌زد: حداقل حفظ ظاهر می‌کردید