• حسن روزی‌ طلب   roozitalab1362@

    1400/03/21 ساعت 23:16

    در جلسه نمایندگان نامزدها در رسانه ملی گفتم حضور آقای قاصی زاده هاشمی در کمیسیون تبلیغات، «تعارض منافع» و غیرقانونی است. نماینده آیت الله رییسی و برخی اعضای شورای نگهبان هم تایید کردند.