• مهدی قاسمی   MHGhasemi@

    1400/03/20 ساعت 21:06

    از حقوق پنج شش میلیونی بسیاری از دوستان قریب به یک میلیون کسر می‌کنند ولی از حقوق ٨۶٩٠٠٠٠٠ تومانی ایشان یک میلیون و ششصد!
    زیبا نیست؟!