• با پیروزی شیرین غیورمردان والیبالیست، دل‌های مردم ایران شاد شد. رمز پیروزی جوانان ما این است که نام #آمریکا برایشان به اندازهٔ دولتمردان بزرگ نیست!
    اگر تیم مذاکره کننده از تیم ملی #والیبال الگو می‌گرفت قطعا سه هیچ از کدخدا جلو می‌افتادیم.