• حسن روزی‌ طلب   roozitalab1362@

    1400/03/20 ساعت 23:21

    تسلط دکتر جلیلی بر امور کشور حاصل بیش از یکصد سفر به نقاط مختلف کشور است
    کار واقعی در برابر کار نمایشی
    سفر واقعی در برابر سفر نمایشی