• کاش رقابت‌ها بر سر چنین صحنه‌های بود. گوش کردن به جای حرف زدن گمشده سیاست در کشور است.