• محسن معتمدکیا   motamedkia@

  1400/03/19 ساعت 13:45

  چند نکته درباره «مجری» این ویدیو که وایرال شده:
  *شروین طاهری جزو بهترین ورزشی‌نویسان در دهه هشتاد است
  *در سالهای اخیر بدلیل فعالیت در حوزه‌ی دیگر از فضای ورزشی دور شده
  *بعد از ممنوعیت فعالیت واعظی، به اجبار بخش ورزشی را اجرا کرد
  *عذرخواهی لازم است اما هیچ کس از اشتباه منزه نیست