• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/03/19 ساعت 18:53

    به سرگذشت مرحوم #سید_علی_‌اکبر_محتشمی‌پور غبطه می‌خورم. او آرمانی و ایمانی زندگی‌کرد و باورهایش را به منافعش گره نزد. بر صراط مستقیمی که برگزیده‌بود پایدارماند و جز دربرابر حق کرنش نکرد. هرجا خداوند به او توفیق خدمت داد آن را خالصانه ادا کرد و به کمال رساند. عاش سعیدا و مات سعیدا