• ساسان کریمی   SasanTwit@

    1400/03/18 ساعت 18:21

    در کمال احترام جناب جلیلی تلاش می‌کنند خود را با برنامه و در فرم منظم جلوه دهند ولی جسارتا فاقد کیفیت و محتوای لازم هستند. کما اینکه عملا یک خط برنامه ادعایی شنیده نشده است.

    برنامه از نظر ایشان جدولی تا کالری دریافتی بدن فرد هم پیش می‌رود که مدل بسیار ابتدایی و ناکارآمدی ست.