• ساسان کریمی   SasanTwit@

    1400/03/18 ساعت 17:56

    چطور با این مشکلاتی که ایشون داشته‌اند و نمی‌توانسته‌اند درس بخوانند و نمراتشان این سان بوده، چطور پزشکی دانشگاه تهران قبول شده‌اند و بعدا با دو ترم مشروطی برترین تخصص (پزشکی هسته‌ای) را در دستیاری قبول شده‌اند؟ نمی‌شود.