• اندیشه پویا   AndishePouya@

    1400/03/18 ساعت 10:17

    چرا هاشمی رفسنجانی نمی‌خواست سرنوشت خود را به کرباسچی گره بزند!

    :::
    روایت علی ملیحی را از خاطرات سال ۷۷ هاشمی رفسنجانی در شماره تازه اندیشه پویا بخوانید.

    ::::