• تا وقتی بالای درخت بودی همه‌چیز، از این بالا، مرتب و سرزنده به نظر می‌رسید. اما وقتی می‌رفتی پایین، زندگی تا حدودی خاکستری و آشفته بود.

    از #کتاب فیل
    نویسنده: پیتر کارناواس
    #کتاب_کودک
    #کتاب_نوجوان