• سعید ساداتی   saied_sadati@

    1400/03/18 ساعت 18:52

    مهرعلیزاده چشامشو بسته فقط داره مشت میزنه، غافل از اینکه داره رفقای خودشم میترکونه

    مهندس جان طرح پیامک بدحجابی با دستور وزارت کشور دولت رفیقتان اجرا شده، به رئیسی چه ربطی داره؟!