• برای داوری مسابقه #ایران_۱۵۰۰ به همت @ighe۳podcast تعداد زیادی کار رو در تعطیلات گوش دادم و تماشا کردم به ناچار. اولش کلی به @pouriaalami فحش دادم ولی بعد شنیدن و دیدن چندتا کار عجیب حالمو خوب کرد.
    چقدر استعداد توی روایت و تصویر هست که تقریبا هرگز درست دیده نشده.