• ریحانه یاسینی   RsYasini@

    1400/03/18 ساعت 04:25

    بعد از مصاحبه #سردار_آزمون که در نهایت صمیمیت روی همین زمین حس وطن‌دوستی القا کرد، #عزیزی_خادم بارها تکرار کرد این برد فقط خواست خدا و خدایی بود.مدیران کشور به قدسی کردن هر امر زمینی اعتیاد دارند؛ورزش باشد یا سیاست.بی‌آنکه بدانند فقط آسمان را برای مردم زمین بی‌اعتبار می‌کنند.